top of page

Ajankohtaista

Kääpälän Seudun Kyläyhdistys ry:n hallituksen järjestäytymiskokous  20.2.2020

 

Läsnä: Lasse Aronen, Tuula Ala-Kotila, Timo Vanonen, Marika Kärkkäinen, Christel Vaenerberg,Tapani Forsström  sekä kutsuttuna rahastonhoitaja Veikko Kärkkäinen.

 

Pöytäkirja:

1.     Kokous avattiin 19.30

2.     Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.     Valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Tuula Ala-Kotila.

4.     Valittiin yhdistyksen sihteeriksi Christel Vaenerberg.

5.     Valittiiin yhdistyksen rahastonhoitajaksi Veikko Kärkkäinen

6.     Valittiin Valkealan Kylät ry:n hallitukseen edustajaksi Lasse Aronen ja 

varahenkilöksi Marika Kärkkäinen.

7.     Valittiin Kouvolan Kylien neuvottelukuntaan  edustajaksi Lasse Aronen ja 

varahenkilöksi Marika Kärkkäinen.

8.    Valittiin tonttiasiamieheksi Christel Vaenerberg.

9.    Valittiin tiedotus yhteyshenkilöksi Veikko Kärkkäinen.

10.    Valittiin nettisivujen ylläpitäjäksi Marko Reinikainen.

11.    Päätettiin että Kääpälän Seudun Kyläyhdistys ry.n pankkitilien käyttöoikeudet saivat :
    Puheenjohtaja Lasse Aronen

    Varapuheenjohtaja Tuula Ala-Kotila

    Sihteeri Christel Vaenerberg

    Rahastonhoitaja Veikko Kärkkäinen

12,    Muita esille tulleita asioita ei ollut.

13.    Kokous päätettiin klo 19.55

Puurojuhla_Kylätuvalla_2019_edited.jpg

 

Kääpälässä 15.1.2019

Vetoomus ELY-keskukseen koskien Senaattikiinteistöjen hakemusta Vekaranjärven Kääpälän pohjaveden lisäpumppaamiseksi

Saimme tiedon 10.12.2018 Senaattikiinteistöltä Vekarajärven Umpilammen vedenottamolla tapahtuvasta pohjaveden koepumppauksesta. ELY-keskus on myöntänyt tähän luvan, joten jatkotoimet todennäköisesti johtavat myös lisävedenottoon. Koepumppausten tarkoituksena on Senaattikiinteistöjen ilmoituksen mukaan tasapainottaa mahdollisen pohjaveden lisäoton vaikutukset ympäristöön ja alueen kaivoihin. Haluan vastustaa lupajärjestelyjen eteenpäin viemistä seuraavista syistä:

1. Koepumppaukset tehdään varuskunnan alueella Umpilammen pumppaamolla. Matka pohjavesialueella sijaitsevaan Kääpälään on todella lyhyt, vajaa 2 km, joten kylän kaivot mahdollisesti kuivuvat lisäpumppausten vuoksi. Lisäksi lmaston muutos, lämpötilan kohoaminen ja sateiden väheneminen aiheuttavat lisähaasteensa.

Vaikka pohjavedet ovat alhaalla, on pohjavettä riittänyt toistaiseksi kaivoissamme. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen energiapäällikön Asko Mallatin mukaan varuskunta käyttää tällä hetkellä vettä noin 800 kuutiota vuorokaudessa, mutta tarve olisi lisätä käyttöä noin 300 kuutiolla. Alkuperäinen 1970-luvulta peräisin oleva lupa sallisi suuremmankin pumppausmäärän.

2. Ilmastollisesti tilanne on erikoinen. Kääpälän kylä sijaitsee pienen Salpausselän reuna-alueella (esim. nimi Selänpää). Sade- ja ukkosrintamat jakautuvat kylämme kahta puolen Luujärven tai Tuohikotin kohdalla, jättäen sateet meille niukoiksi. Esimerkiksi 5 kilometrin päässä sataa, mutta Kääpälässä ei.

Meillä kaikilla on omat kaivot, joissa vesi on riittänyt tähän asti. Tosin olen huomannut viimeisen 15 vuoden aikana, että kaivojen vesi on laskenut. Mikäli kaivot kuivuvat ja pitäisi siirtyä kaupungin veteen, tilanne on hyvin vaikea ja tietää suuria investointeja ja tulevaisuudessa jatkuvia vesimaksuja. Tuskin vahingon aiheuttaja toimittaa meille ilmaista vettä. Korvaako Senaattikiinteistöt lupauksensa mukaisesti kaivojen kuivumisen meille rahallisesti?

3. Suomi on tuhansien järvien maa, mutta meillä on voitu ottaa arvokasta pohjavettä ruokaveden lisäksi vessan huuhteluun, uimahalleihin, autojen pesuun ja kaikkeen muuhun. Muualla niukkojen vesivarantojen maissa yritetään tehdä vettä jopa suolaisesta merivedestä. Eikö suomalainen teknologia pysty hydödyntämään Luujärveä, Vuohijärveä, Ahvenlampea ja Kymijokea edes vessan vetoon? Helsinki käyttää Päijänteen vettä. Tietenkin tämäntyyppisten ratkaisujen rakenteiden teko maksaa, mutta luulisi arvokkaille pohjavesille olevan parempaakin käyttöä, eikä puskettaisi eteenpäin vanhanaikaisesti siitä, mistä aita on matalin.

Ymmärrän, että varuskunta tarvitsee lisää vettä, mutta asia pitää ratkaista kauaskantoisemmin käyttäen pintavettä, tekopohjavettä tai muuta nykytekniikalla tuotettua puhdasta vettä. Pyydän, että ELY-keskus tarkistaa Senaattikiinteistön aikeet ja ratkaisee varuskunnan veden saannin toisella tavalla. Me kääpäläläisetkin tarvitsemme kaivoihimme pohjavettä, joka on ollut meille maksuton luonnonvara.

Eila Juuma Kääpälänkuja13 46140 Vekaranjärvi puh. 050 564 1407

 

 

 

 

Käy tutustumassa tulevaan kyläesitteeseen osoitteessa

 

https://kymenlaaksonkylat.fi/kylaesite/kaapala/

 

 

Kyläavustaja aloitti työt Kääpälässä

Kääpälän Seudun Kyläyhdistys ry on palkannut kyläavustajan. 2.8.2016 alkaen kyläavustajana aloitti Martti Majevski. Lisätietoa tästä tiedotteesta

Vekaranjärven tilaa tutkitaan 2016-7

Kääpälän Seudun Kyläyhdistys ry sai 7400 euron avustuksen Vekaranjärven tilan selvittämiseen (ks. http://www.ekspsaatio.fi/).

Yhteistyökumppaniksi kyläyhdistys on löytänyt Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n. Kalastusalueiden ja Varuskunnan Metsästäjien sekä mainitun yhteistyökumppanin kanssa pidetyn palaverin tuloksena Kääpälän Seudun Kyläyhdistys ry teki Kymijoen vesi ja ympäristö ry:lle tarjouspyynnön järven tilan selvittämisestä. Tarjous saatiin ja hyväksyttiin.

Tämä merkitsee sitä, että syksyllä alkavat Vekaranjärven tilaa kartoittavat mittaukset ja koekalastukset. Em. palaveriin osallistuneet tahot avustavat kykynsä mukaan näissä tutkimuksissa.

Tutkimus jatkuu vielä keväällä 2017. Sen jälkeen arvioidaan, miten järven tilaa voitaisiin kohentaa ja katsotaan, mistä tähän voitaisiin hakea rahoitusta.

 

Lisätietoja: Abraham Sutela, p. 044-5955399

Rullasuksihiihdot 2016

Lauantaina 3.9.2016 nähdään Kääpälässä taas rullasuksikilpailut. 

Ihmisiä Kääpälästä-kuvakirja

Kääpälästä ja sen asukkaista on vuonna 2015 tehty kuvakirja. 

 

Kuvakirjaa voi tilata Marika Kärkkäiseltä. Tilaukset ja tiedustelut: ninamarika.karkkainen(at)gmail.com.

 

Lisäksi kirjan voi lainata Kymenlaakson kirjastoista. 

 

Tässä Valkealan Sanomien juttu kirjasta:

Kääpälän seudun kyläyhdistys ry

bottom of page